Karpf - Cyprinus carpio

Karpens storlek och utseende?

Karpen har en kompakt kroppsform och är vanligtvis gröngrå eller mässingsfärgad. Men då karpen har lätt att muteras så finns den i många olika varianter och färger. Karpar i Sverige väger vanligtvis runt 3 kg men kan bli betydligt större. Sportfiskerekordet i Sverige ligger på hela 32,45 kg.

När och vart kan du Fiska Karp?

Karp är en sötvattenlevande fisk som är mest aktiv under våren, sommaren och hösten i Sverige. Karpen är nyfikna och simmar både i stim och ensam. Karpen lever där vattnet är som varmast och håller sig kring skydd som tät vegetation. Karpen är en odlad fisk som satts ut i lugna älvar, varma sjöar och dammar i södra och mellersta Sverige.

Hur kan du Fiska Karp?

Karpen går huvudsakligen efter botten på jakt efter mat. Därför är bottenmete den vanligaste fiskemetoden för karp. Bra beten för att fiska Karp är majs och mask.

karpf in Schweden